Những người “tiền bách niên”

Bất kể stress nghiêm trọng ra sao, song một khi cơ thể đã đáp ứng được thì nó lại trở về trạng thái cân bằng. Khuynh hướng duy trì sự cân bằng là hoàn toàn cần thiết cho sự sống và tỏ ra là một cơ chế then chốt để tồn tại.
Năm 1957, Flanders Dunbar, một giáo sư y học tại Đại học Columbia, đã có báo cáo về một nghiên cứu những người từ 100 tuổi trở lên và những “người đại thượng thọ còn lanh lợi” (đại thượng thọ hiểu là từ 90 đến 99 tuổi). Bà đã phát hiện và tìm thấy khả năng thích nghi về tâm lý khi đối diện với stress nổi bật ở những người này. Chính nét này, nhiều hơn bất kỳ nét nào khác, đã tách họ ra khỏi số quần chúng chung. Mặc dù ai cũng có lúc gặp buồn rầu chán nản, thất vọng, song một số có thể lấy lại trạng thái bình thường tốt hơn những người khác. Dumbar tiếp tục đưa ra sáu nét nữa mà theo ý bà thì có ở những người có thể có cơ hội tốt để sống đến 100 tuổi:
Đáp ứng sự biến đổi một cách sáng tạo. Hơn bất kỳ nét nào khác, nét này làm cho những người “tiền bách niên” (có khả năng sống tới trăm tuổi) phân biệt hẳn với người bình thường.
Không lo âu. Lo âu là kẻ thù lớn của khả năng ứng biến và sáng tạo của chúng ta.
Khả năng không ngừng sáng tạo và sáng chế.
Có các mức năng lượng thích nghi cao.
Có khả năng hòa nhập những cái mới vào lối sống.
Muốn duy trì được sự sinh động.
Cũng như những mô hình có tính dự đoán, điều này cơ thể chưa hoàn thiện. Phải thừa nhận rằng có những người sống vô vị mà vẫn sống đến 100 tuổi, chẳng hạn một số người sống cứng nhắc, thiếu óc sáng tạo, chẳng quan tâm là sống có sinh động hay không. Nhưng những phẩm chất tích cực là rất phổ biến ở các vị bách niên, và với tính cách một mô tả về loại tuổi già được mong muốn nhất thì danh mục của Dunbar là cực kỳ hữu ích. Những vị tiền bách niên của bà là những người đặc biệt, bởi họ cho thấy chỉ là những người có hệ miễn dịch mạnh hay yếu, còn tất cả chúng ta thì đều khác nhau về việc chúng ta thích nghi về mặt tinh thần tốt xấu ra sao. Đối với một số người, hành trình cuộc đời dù bề ngoài có nghiệt ngã tới đâu, song lại kiên cường, thay vì mất hết nhiệt tình; họ là những cây sậy biết rạp mình trong bão táp chứ không như những cây sồi, cứng đơ và bị gãy.
Tính thích nghi có thể định nghĩa đơn giản nhất là sự không tuân thủ phản ứng có điều kiện.