Hiện tượng ngừng làm việc

Điều này cản trở việc hình thành và củng cố các mối liên hệ phản xạ có điều kiện mới, việc tiếp nhận các kiến thức mới đòi hỏi phải có thời gian dài hơn, các kiến thức đã thu được không bễn vững. Có nghĩa là việc tạo ra các định hình động lực của công việc trong độ tuổi trước khi về hưu (55-60) đòi hỏi một khoảng thời gian dài gấp rưỡi – gấp đôi, so với tuổi trẻ. Các mối liên hệ phản xạ được hình thành không bền vững. Đặc biệt khó khăn là việc tiếp nhận các công việc quen thuộc với nhịp độ cao. Nhưng nếu được thực hiện các công việc quen thuộc với nhịp  độ tối ưu thì năng suất lao động chung của người già không thấp hơn, mà đôi lúc còn cao hơn của người trẻ. Tồn tại các số liệu cho thấy việc tiếp thu kiến thức mới dựa trên kinh nghiệm. Vì vậy cuối cùng người già thu được sẽ không kém các thành tựu của người trẻ.
Lực cơ, sức chịu đựng của nó đối với sức căng tỉnh lại, công suất lao động chân tay giảm dần theo tuổi. Sự mệt mỏi khi cơ quá tải lúc có tuổi và lúc già phát triển nhanh hơn, còn sự khôi phục chuyển hóa và các chức phận khi nghỉ ngơi xảy ra chậm hơn. Đặc điểm đường cong biểu diễn công việc của cơ ở những người cao tuổi là hiện tượng đứt đoạn – hiện tượng ngừng làm việc. Hiện tượng này liên quan với sự xuất hiện quá trình ức chế. Sự mệt mỏi của người có tuổi càng nhiều bao nhiêu thì thời gian ngừng làm việc càng thường xuyên bấy nhiêu. Có thể phân biệt ba giai đoạn: nhập cuộc – là thời gian từ lúc bắt đầu làm việc cho tới khi đạt khả năng làm việc cực đại; giai đoạn có khả năng làm việc cố định, bền vững; giảm khả năng lao động. Ở người đứng tuổi giai đoạn nhập cuộc kéo dài, thời gian có khả năng lao động ổn định bị rút ngắn, thời điểm giảm khả năng lao động xuất hiện sớm hơn. Giai đoạn nhập cuộc đặc trưng cho hoạt động của mọi hệ thống. Mỗi hệ thống đều có sức ỳ nhất định nên phải có thời gian nó mới chuyển được sang mức hoạt động mới. Lúc già thời gian nhập cuộc của các hệ thống như: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa bị kéo dài ra. Sự chuyển đổi là một nhiệm vụ khó đối với người có tuổi. Tính không ổn định, linh hoạt ở mức độ điều tiết khác nhau của hệ thống giảm. Kết quả giai đoạn nhập cuộc bị kéo dài.
Những thay đổi theo tuổi của các chỉ số thể lực cũng như trí tuệ, khả năng lao động xuất hiện không đồng đều và có những sai khác cá biệt đáng kể.