Hệ tim mạch

Ngoài ra heparin là yếu tố tiêu mỡ. Như vậy heparin có ba vai trò sinh lý: nó tham gia với tư cách chất chống đông, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể khi thiếu oxy, và là yếu tố khử mỡ. Toàn bộ ba tính chất của nó hết sức quan trọng lúc đã có tuổi và già.
Những biến đổi trong hệ thống đông máu quan sát thấy ở người có tuổi và người già rõ ràng liên quan với biến đổi của các quá trình sinh tổng hợp, với sự rối loạn tương quan của các thành phần protein và với các hiện tượng vữa xơ động mạch đi kèm. Về vấn đề này một số tác giả đã chứng minh rằng, sau khi đưa vào cơ thể người trên 50 tuổi acid glubulin chống chảy máu trong máu. Nếu cho rằng việc sử dụng của chúng bị rối loạn, có nghĩa là mất amin – hóa, thì không hiểu tại sao việc đó không ảnh hưởng đến các thành protein khác. Có tác giả cho rằng, do bởi nguyên nhân nào đó sinh tổng hợp các protein đã nói ở trên được hoạt hóa bởi các tế bào nhu mô gan và của hệ thống lưới – nội mô, thực ra thì cân bằng động trong hệ thống gây rối loạn những biến đổi đã mô tả ở người có tuổi và người già và làm giảm mạnh độ tin cậy của nó. Đó là một trong những nguyên nhân xuất hiện nghẽn mạch thường xuyên hơn, nhồi máu cơ tim và các bệnh khác ở ngươi có tuổi và người già.
Hệ tim mạch
Những biến đổi theo tuổi của hệ tim mạch tự thân nó không phải là cơ chế hàng đầu của sự lão hoá, mà chính là xác định cường độ phát triển của nó. Thứ nhất, những biến đổi theo tuổi sẽ giới hạn các khả năng thích nghi một cách đáng kể của một cơ thể bị lão hoá, thứ hai – tạo ra những tiền đề cho phát triển bệnh tật, là nguyên nhân cơ bản tử vong của con người – như vữa xơ động mạch, bệnh cao huyết áp, bệnh thiếu máu của tim và não.
Huyết áp
Một trong những thông số cơ bản nhất của hệ tim mạch là huyết áp (HA) động mạch. Những số liệu về HA động mạch, những biến đổi theo tuổi của nó không giống nhau được thể hiện trên những đại diện của quần thể khác nhau, có ý nghĩa thực tế trong lĩnh vực biến đổi huyết động theo tuổi.
Bảng 25 và 26 cho thấy HA tâm thu và tâm trương của người Việt Nam từ 4 tuổi đến già, thể hiện sự phụ thuộc HA theo tuổi. Chu kỳ tăng nhanh HA phụ thuộc bởi tăng trưởng của cơ thể, thời kỳ “ổn định” tương ứng với tuổi người lớn và cuối cùng thời kỳ tăng phụ thuộc bởi lão hoá.