Công thức bạch cầu?

Qua tổng hợp các số liệu trong y văn của nhiều tác giả cho thấy ở người có tuổi và người già công thức bạch cầu không khác với lứa tuổi trẻ hơn. Thấy giảm bạch cầu trung tính có nhân hình trụ và ổn định bạch cầu trung tính có nhân phân thuỳ, tăng lượng tế bào lymphô, tăng một lượng nào đó bạch cầu hạt ưa acid. Một số tác giả khác cho rằng, khả năng phản ứng của bạch cầu bị giảm theo tuổi. Các tế bào lymphô của người già phản ứng đối với kích thích yếu hơn so với các tế bào lymphô của người trẻ. Các tác giả cho rằng ở người có tuổi và người già số tế bào lymphô có khả năng phản ứng với kháng nguyên bị giảm. Giảm khả năng phản ứng của các tế bào lymphô được xem như nguyên nhân có thể có của sự suy giảm các tính chất bảo vệ của cơ thể (Geine et al, 1970).
Tiểu cầu
Số tiểu cầu ở người có tuổi và người già bị giảm, đó là kết luận được rút ra từ nhiều công trình nghiên cứu. Ở người trên 70 tuổi tiểu cầu đồ (thrombocytogramma) bị biến đổi rõ rệt – xảy ra sự chuyển dịch về phía dạng nhỏ giã và thoái hoá.
Tạo huyết
Qua các tài liệu thu thập được cho thấy có sự suy giảm chút ít cường độ tạo huyết gây nên không chỉ bởi quá trình the teo của tổ chức tạo máu, mà chính là bởi nhu cầu suy giảm của một cơ thể già. Hệ thống tạo huyết tiếp tục chức năng ở mức bảo đảm yêu cầu cơ thể. Hoạt tính tuỷ xương bị giảm chút ít theo tuổi. Theo ý kiến của một số tác giả, sự thu teo các cơ quan tạo huyết được bắt đầu khá sớm trong các xương đùi và xương chày. Ở các xương sườn và xương ức đến 60-70 hơn 50% khoảng tuỷ xương được thay bằng tuỷ xương mỡ. Trong các đốt sống đến tuổi 70 chỉ trừ 30% tuỷ xương bị thay bằng mỡ, tổ chức còn lại có khả năng tạo máu cho đến lúc rất già. Các tác giả cho rằng có sự phụ thuộc giữa hoạt tính tạo huyết ở tuỷ xương và hoạt động của lách. Sự suy giảm ảnh hưởng ức chế của lách đối với tạo máu theo tuổi, rõ ràng có ý nghĩa thích nghi. Ở lứa tuổi từ 5 đến 13, HA động mạch tăng từ từ và mức HA tâm thu cũng như tâm trương ở nữ cao hơn ở nam. 
Hệ thống đông máu
Hệ thống đông máu là một trong các hệ thống sinh lý của cơ thể trải qua các giai đoạn hình thành, tạo dựng bền vững, tương đối ổn định và rối loạn sự bền vững. Các quãng lớn của con đường sống được diễn ra của cá thể tương ứng với thời kỳ trước và sau khi sinh đến lúc trưởng thành và cuối cùng là có tuổi và già.