Chúng ta có thể mong đợi gì về mặt thể chất

Tuổi già là một phúc trời cho nếu bạn ở tuổi đó với niềm vui vẻ, tính sáng tạo và còn ham tìm hiểu. Những phẩm chất này đòi hỏi phải sống đầy đủ trong hiện tại, bởi hôm nay là tuổi trẻ của tuổi già mai sau của bạn, giả định như đinh đóng cột của kiểu tư duy cũ là khi cơ thể tàn tạ cùng thời gian thì. Kho báu những khả năng mới này từ thập niên này đến thập niên khác, người ta cần phải biết đó là những khả năng gì. Chúng ta có thể mong đợi gì về mặt thể chất, tinh thần và tình cảm trong 50 năm lần thứ hai của cuộc đời? Một khoa học mới về tuổi thọ đã ra đời để giải đáp những câu hỏi này. Ngay cả những người thật kiên định với kiểu tư duy cũ, ngày nay cũng đã thừa nhận rằng sự suy sụp tự động không được lập khám phá được điều này ở chính họ còn khoa học thì chỉ công nhận nhiều cải thiện về chức năng của cơ thể mà những người già đã trải nghiệm. Trong mục này tôi muốn xem xét những phát hiện mới này với hy vọng tìm ra những thứ thiết yếu nhất, những chìa khóa mở cửa vào cõi trường thọ dành cho phần lớn người ta, nếu không muốn nói là tất cả. Sự sống của con người có khả năng phục hồi nhanh chóng thật khó mà tin được. Một người như Belle Odom dường như không thể sống được lâu như bà đã sống. Nhiều bất lợi chồng chất bà gặp phải nghèo khổ và là người da đen, không có quyền được hưởng chăm sóc y tế đầy đủ, phần lớn đời bà sống với một chế độ ăn uống nhiều chất béo và ít vitamin thiết yếu. Khoa học về trường thọ phải giải thích cho được những điều không bình thường này, và tôi tin rằng cách duy nhất khoa học này có thể thực hiện là điều tra thật kỹ những sản phẩm của trí óc và trái tim trội hơn các nhân tố thể chất. Belle có nhiều thứ hơn so với lối sống của bà và tất cả chúng ta cũng đều như vậy. Các nhà sinh học và các nhà lão khoa đã thu thập được những thông tin đầy hấp dẫn về việc sống tới được tuổi đại thượng thọ, nhưng những dữ liệu mới thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cần có những hình ảnh thực tế về cuộc sống có tính chỉnh thể chỉnh thể luận là học thuyết nói rằng cái toàn thể, nhất là một sinh vật, nhiều hơn tổng các bộ phận của nó. Với tính cách một thử nghiệm thật truyền cảm theo hướng này, Gay Luce và đồng sự của bà tại Berkeley, California, đã tiến hành dự án Sage, khảo sát sự tăng trưởng và hiện thực hóa ở người lớn tuổi. Họ đã sống được nhiều năm sau lần sinh thứ hai.