Các yếu tố liên quan đến khả năng lao động

Cả trong trường hợp này tính chất, điều kiện lao động, sự rèn luyện, luyện tập, tình trạng sức khỏe cũng có ảnh hưởng lớn.
Lực cơ tay ở những người 60-70 tuổi là 62; 70-79 là 55; trên 80 tuổi – 43% so với mức của người trẻ (20-29 tuổi). Công suất lao động chân tay cực đại giảm đáng kể theo tuổi. Công suất lao động chân tay trung bình lúc 20-29 tuổi là 180W; 60-69 tuổi – 80; 70-79 tuổi – 60. Phải chú ý mức của khả năng lao động chân tay ở người phụ thuộc khá nhiều vào khả năng chức phận cho phép của các hệ thống cung cấp năng lượng, trước hết là hệ tim mạch và hô hấp.
Những thay đổi hình thái và chuyển hóa phức tạp trong quá trình già hóa phát triển ở mức tế bào, phân tử. Chính do đó mà khả năng sử dụng oxy và chuyển hóa của khí trong tổ chức bị hạn chế. Khi lao động chân tay mạnh sẽ làm tích tụ các sản phẩm chuyển hóa không oxy hóa hoàn toàn, như acid lactic. Xuất hiện trạng thái đói oxy, đòi hỏi phải có thời gian nghỉ ngơi để bù trừ lâu hơn so với người trẻ.
Một trong số các chỉ số tổng hợp về khả năng lao động chân tay là lượng oxy sử dụng cực đại. Ở nam giới 64-69 tuổi con số này bằng 63; 70-79 tuổi – 54% mức của những người 20-29 tuổi. Rất nhiều công trình đã cho thấy: giảm mức độ sử dụng oxy cực đại xuất hiện sau 40-50 tuổi; một số tác giả khác lại cho rằng – sau 25 tuổi.
Khả năng lao động không chỉ được xác định đơn thuần bởi trọng tải, mà còn phụ thuộc vào tác động của rất nhiều yếu tố sản xuất. Các điều kiện và tính chất của lao động xác định tốc độ , hướng và tính chất của những thay đổi chức phận theo tuổi, ảnh hưởng của các yếu tố sản xuất lên cơ thể làm việc thuộc các lứa tuổi khác nhau không đồng nhất. Mức độ ảnh hưởng không tốt của tiếng ồn, tăng nhiệt độ không khí nơi làm việc, căng thẳng thần kinh – tình cảm, căng thẳng thể lực ở các nhóm cao tuổi (40-49, 50-59 tuổi) tăng. Các yếu tố lao động có thể gây ra sự suy giảm sớm các chức phận và khả năng lao động, cũng có thể ảnh hưởng tốt tới hiệu quả luyện tập để qua đó đảm bảo khả năng lao động ở mức độ cao không chỉ lúc có tuổi, mà cả khi già.
Các điều kiện không thuận lợi đặc biệt được hình thành dưới tác động tổng hợp của sự căng thẳng thần kinh – cảm xúc cao và tính năng động giảm sút, sự căng thẳng thể lực và thần kinh – cảm xúc lớn; sự căng thẳng thần kinh thể lực kết hợp với tiếng ồn mạnh, nhiệt độ không khí nơi làm việc cao.